Door zijn jarenlange ervaring kan asbest-expert.be u een gedetailleerde analyse , rapport opmaken die kan dienen bij de verkoop en/of aankoop van een woning. Een asbest rapport met een stappenplan voor het sanering en een kostenberekening van de verschillende stappen.
Voor een minimale kost hebt u een duidelijk zicht op de asbest problematiek van uw nieuwe woning.

Hoe gaat asbest-expert.be te werk?

Wanneer onze onderzoekers een locatie onderzocht hebben op asbest, krijgt u achteraf een duidelijk en gedetailleerd asbestverslag waarin u in detail kan aflezen wat er exact onderzocht is (met planaanduiding) en waar er verdachte asbesthoudende materialen aangetroffen zijn. Maar ook het soort asbest dat gevonden is, wordt gedefinieerd tesamen met duidelijke adviezen naar aanpak van de asbestbron.

Digitale verwerking

Al deze data worden ingevoerd in ‘EVA’, een digitaal asbestbeheer-programma. Via dit programma heeft u een duidelijk overzicht van al het asbest dat aangetroffen is in uw vastgoed, schepen of installaties. EVA stelt u in staat de juiste informatie te verkrijgen voor beleidsvorming en strategische en financiële planning. Het is een onmisbare tool voor de afdelingen Veiligheid, Gezondheid & Milieu (VGM). Maar ook bijvoorbeeld als opvolgsysteem voor organisaties die veel woningen bezitten, zoals woningbouwverenigingen, zijn de voordelen aanzienlijk omdat asbest op deze manier beheersbaar en transparant wordt.
De rapportages zijn via een beveiligde toegang op het internet te zien maar u krijgt na de asbestinventarisatie ook een samenvattend digitaal document toegestuurd. Op eenvoudig verzoek kan bovendien tijdelijk toegang verleend worden aan derden, voor eventuele raadpleging of informatieverstrekking.