51613210ac19daa19269e088a6440fe6f8596004c8bc2e4a0fe1de1a852e6750

Asbest is al duizenden jaren in omloop, de oude Egyptenaren maakten er al gebruik van, zij gebruikten asbestdoeken bij het mummificeren. Later werd asbest voor steeds meer doeleinden gebruikt. Zo werd asbest ook al jarenlang gebruikt voor in de bouw, dit doordat asbest duurzaam was en de lage prijs van asbest sprak mensen ook aan. Daarnaast was asbest ook nog eens brandwerend en had een isolerende werking, er zijn dus veel daken met asbest gemaakt. In de 19e eeuw werd asbest op grote schaal gebruikt in Europa en dit werd ook gelijk voor de huizenbouw ingezet. Het was dus een goedkope stof en was geschikt voor diverse doeleinden. Toch waren vooral bouwvakkers zich er wel van bewust dat asbest toch niet zo veilig was. Asbest is namelijk erg schadelijk voor de gezondheid, maar daar deden ze eerst nog niks op uit.

Vanaf wanneer werd het gebruik van asbest verboden?

U vraagt zich misschien wel af, als mensen wisten dat het schadelijk was, waarom verbieden ze het dan niet gelijk. Ja, dat is een goede vraag, het bracht zoveel voordelen met zich mee dat veel mensen de nadelen er niet zo van inzagen en daarnaast was er ook nog niet genoeg onderzoek naar gedaan. Aan het eind van de jaren ’80 nam het gebruik van asbest af en vanaf 1 juli 1993 werd het bewerken en gebruiken van asbest verboden. Veel huizen die voor dit jaar gebouwd zijn bevatten asbesthoudend materiaal en nog lang niet al het asbest is verwijderd. In 2015 heeft de rijksoverheid bepaald dat vanaf 2024 asbestdaken verboden zijn. Het is dus de bedoeling dat alle asbestdaken worden verwijderd voor 2024 en het liefst natuurlijk zo snel mogelijk.

Asbestdaken komen vooral voor bij bedrijfshallen, stallen, loodsen, schuren, maar ook bij woningen komen asbestdaken nog voor. Als een gebouw of woning een asbesthoudend dak bevat, dan is de eigenaar zelf verantwoordelijk voor de asbestsanering. Vanaf 2016 is er 75 miljoen euro ter beschikking gesteld aan subsidie om het verwijderen van asbest te ondersteunen. Bijna driekwart van de asbestdaken zitten bij boerenbedrijven. Daarnaast zijn er ook nog veel asbestdaken te vinden bij particulieren, hierbij kunt u denken aan tuinhuisjes, schuren en garages.

Asbest in Europa

De scheepsbouw was begin 19de eeuw een groot gebruiker van asbest. Naarmate de industrialisatie in Europa vorderde kwam de massaproductie steeds verder op gang. Asbest werd op grote schaal verwerkt in aanvankelijk scheepsbouwmaterialen, maar later ook in veel andere materialen voor de huizenbouw. De stof heeft een groot isolerend vermogen en is brandwerend. Om die reden werd het veel verwerkt in Nederlandse huizen. Vanwege de bijzondere eigenschappen van asbest is het ook voor veel andere doeleinden gebruikt.

Eerste negatieve gezondheidseffecten
In eerste instantie was men zich absoluut niet bewust van de schadelijke gevolgen van asbest. Pas in 1930 werd dit het geval, voor zowel mens en dier. De schadelijke werking van asbest openbaart zich soms pas na zeer lange tijd. In Engeland werd asbestose in 1931 al officieel als beroepsziekte erkend.

Asbestose kan ontstaan na korte of langdurige blootstelling aan asbest en leidt tot een verminderde longcapaciteit. De ziekte kwam voornamelijk voor bij bouwvakkers die tijdens hun werk veel in aanraking kwamen met asbest. Men kwam er rond deze tijd ook achter dat de kleine asbestvezels verschillende vormen van kanker als gevolg kon hebben.

Tegenwoordig
Ondanks de negatieve gezondheidseffecten werd asbest rond de jaren ’70 en ’80 nog steeds veel gebruikt, onder andere in bouwmaterialen. Pas eind jaren ’80 daalde het gebruik van asbest na blijvende gezondheidsklachten van bouwvakkers en andere werknemers die waren blootgesteld aan asbest. In 1993 heeft men in Nederland besloten om het toepassen en verkopen van asbest te verbieden. Dit verbod is in 2005 ook doorgevoerd in de hele Europese Unie.

Uit veel gebouwen en woningen is het asbest inmiddels verwijderd, maar er zijn ook nog steeds ontzettend veel woningen waarin zich asbesthoudende materialen bevinden. De huizen waarin zich eventueel asbest bevindt, hebben een bouwjaar van vóór 1994.

Naar schatting overlijden jaarlijks zo’n 1300 Nederlanders als gevolg van asbestblootstelling. De komende decennia zal dit aantal misschien nog wel groter worden. De gevolgen van blootstelling openbaren zich in de meeste gevallen pas na ruim 20 tot 30 jaar. De verwijdering van asbest brengt risico’s met zich mee en moet op professionele wijze gebeuren. Door het invullen van ons contactformulier ontvang je direct en vrijblijvend een overzicht van alle asbestspecialisten bij jou in de buurt.