Asbest is een verzamelnaam voor meerdere silicaat mineralen die door hun chemische samenstelling en hun fysische kenmerken een ernstig gevaar voor de gezondheid kunnen vormen. Er moet dan ook zorgvuldig mee omgesprongen worden. Asbest werd jarenlang veelvuldig gebruikt in allerhande toepassingen, maar sinds 1 januari 2005 is het gebruik en het op de markt brengen van asbesthoudende producten volledig verboden, zowel in België als in de ganse Europese Unie.

Het inademen van asbestvezels kan asbestose en verschillende vormen van kanker veroorzaken. Werkgevers moeten een inventaris opmaken van alles wat asbest bevat in hun bedrijf. Op basis van deze inventaris wordt een beheersplan opgesteld, dat de basis vormt voor de volgende stappen die eventueel genomen moeten worden.

Alle werknemers die aan asbest blootgesteld worden, moeten ten minste één maal per jaar medisch onderzocht worden. Er bestaat een strikte reglementering over het omgaan met asbesthoudende producten, zowel voor de verwijdering ervan als voor herstel- en onderhoudswerken. Afhankelijk van de werken moeten de passende preventiemaatregelen genomen worden.

Soorten asbest

Het mineraal asbest bestaat uit microscopisch kleine vezels. Er zijn verschillende soorten, onderverdeeld in serpentijnen en amfibolen. Serpentijnen hebben gekrulde vezels, de vezels van amfibolen hebben de vorm van staafjes en zijn gevaarlijker.

Meer info

Hechtgebonden en niet-gebonden asbest

Bij hechtgebonden asbest zijn de asbestvezels gemengd met een andere stof, meestal cement of lijm. De asbestvezels kunnen bij losgebonden asbest makkelijker vrij komen, omdat ze niet in een ander materiaal zijn vastgezet.

Meer info

Waarin zit asbest?

Asbest heeft meer dan 3500 gekende toepassingen: Golfplaten, dakbedekking, Vensterbanken, plantenbakken, Isolatie van leidingen, ketels Thermische en akoestische isolatie, Vloerbekleding, gevelbekleding, tussenwanden, valse plafonds, Filters, textiel, brandwerende kledij, Verluchtingsbuizen en stortkokers, Dichtingskoorden en dichtingsringen, Lijmen, mastiek, siliconen, Onderlaag vinyl vloerbekleding ...

Meer info

Geschiedenis van asbest

Asbest is al duizenden jaren in omloop, de oude Egyptenaren maakten er al gebruik van, zij gebruikten asbestdoeken bij het mummificeren. Later werd asbest voor steeds meer doeleinden gebruikt. Zo werd asbest ook al jarenlang gebruikt voor in de bouw, dit doordat asbest duurzaam was en de lage prijs van asbest sprak mensen ook aan.

Meer info

Eigenschappen asbest

Onbrandbaar, hittebestendig, isolerend - Weerbestendig - Hoge slijtweerstand - Hoge trekweerstand, sterk - Goed bewerkbaar - Chemisch inert Ongevoelig aan micro-organismen en ongedierte

Meer info

Asbest & uw gezondheid

Zolang asbest in gebonden toestand verkeert, is er geen gevaar voor de gezondheid. Als losse asbestvezels worden ingeademd lopen zij vast in de kleine luchtwegen en longblaasjes.

Meer info