Nalatigheid door de lokale overheid zorgt voor mogelijks zware asbestbesmetting van een gezin.

Een inwoner van Geraardsbergen – die anoniem wenst te blijven – beklaagt er zich over dat hij onheus werd behandeld door de diensten van de stad Geraardsbergen toen hij op zijn eigendom geconfronteerd werd met een asbestbesmetting van stuk geslagen asbestplaten van een aanpalend gebouw. ‘Een milieuambtenaar weigerde iedere samenwerking, waardoor de stukgeslagen kankerverwekkende asbestplaten weken bleven liggen. De gezondheid van mijn familie staat op het spel’, verklaart de betrokkene. De Geraardsbergenaar mocht op eigen kosten zijn eigendom saneren, terwijl op het terrein waar het gebouw stond, nog restanten asbest in de bodem zitten. ‘Een grondige opkuis of een bodemsanering heeft nooit plaatsgevonden, terwijl het terrein nog steeds toegankelijk is.’ Nalatigheid? De betrokkene wenst anoniem te blijven om het lopend onderzoek niet in gevaar te brengen. De details zijn op de redactie gekend, maar om begrijpelijke redenen hier weggelaten.

Bron: NUUS

Lees het volledige artikel hier