Eenvoudige Handelingen

Voor de verwijdering van asbestmaterialen die met een eenvoudige handeling mogen weggenomen worden (vooral gebonden asbestmaterialen) en zelfs voor onderhoud en herstelwerken waarbij asbest kan vrijkomen dient een aannemer steeds te voldoen aan een aantal voorwaarden die gericht zijn op bescherming van het personeel dat hij te werk stelt.