Couveuzezak

De couveuzezak-methode wordt enkel toegepast voor het verwijderen van de isolatie rond leidingen die losgebonden asbest bevatten. Deze methode mag enkel uitgevoerd worden door erkende ondernemingen!

Voorwaarden voor het gebruik van couveuzezak-methode:

Totale diameter van de leiding inclusief isolatie is ten hoogste 60 cm.
Het gaat om een enkelvoudige leiding die makkelijk bereikbaar is.
De temperatuur van de leiding bedraagt intern en extern maximaal 30°C.
De isolatie is nauwelijks beschadigd of er zijn weinig vezels zichtbaar en kleine beschadigingen zijn van die aard dat ze door kleefband kunnen worden gedicht.
De isolatie is niet omgeven door een harde mantel.
De couveusezak moet zonder problemen rondom de leiding aangebracht kunnen worden.

Preventiematregelen bij het gebruik van couveuzezak-methode:

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden dragen de werknemers een passend ademhalingstoestel van het type volgelaatsmasker al dan niet met gedwongen luchtcirculatie en dat filtreert met doelmatigheid P3.
Tijdens asbestafbraakwerken met couveusezakken moet er per werkdag minstens één representatieve persoonlijke meting en minstens één omgevingsmeting uitgevoerd worden door een erkend laboratorium.
Wanneer de concentratie aan asbestvezels in de omgevingslucht hoger is dan 0,01 vezels/cm³ dan dienen maatregelen getroffen te worden.
Uitvoeringsmethode

Een couveusezak is een T-vormige plastieken zak die bovenaan open is en waarin twee handschoenen hangen. Onderstaande figuur geeft een beeld van de werkwijze.