Heb je asbest gevonden in je woning, of twijfel je of een bepaald deel van je woonst of gebouw asbest bevat? Ons gespecialiseerd team komt gratis langs voor een analyse.

Is er asbest vastgesteld en wil je dit asbest verwijderen uit je woning? Uiteraard wil je geen enkel veiligheidsrisico nemen! Het ervaren team van asbest-expert is gespecialiseerd in het saneren van asbest-werven. Wij houden ons dagelijks bezig met reglementaire afbraak en verwijderen van asbest, zowel voor privé woningen als industriële gebouwen.

Door onze ervaring van meer dan 20 jaar kunnen we elke opdracht en sanering aan. Deze worden door ons adequaat uitgevoerd. We communiceren duidelijk en steeds open met onze opdrachtgevers. Alle voorschriften worden steeds in acht genomen om de veiligheid en de gezondheid van omwonenden te vrijwaren.

Voor grote en complexe saneringen zijn we bijzonder nauwkeurig in onze voorbereiding, planning, veiligheid en uitvoering. We werken met de grootste aandacht alles van a tot z uit.

Hoe verwijderen we asbest?

Afhankelijk van de aard en de toestand van de te verwijderen asbesthoudende producten voorziet de reglementering drie methoden van verwijdering:

Methode 1: eenvoudige handelingen voor het verwijderen van hechtgebonden asbestmaterialen (bv. verwijderen van golfplaten, dakleien, enz…).

Methode 2: de ‘couveusezak-methode’ voor de verwijdering van asbestisolatie rond leidingen.

Methode 3: belangrijke sloop- en verwijderingswerken, zoals het verwijderen van losgebonden asbestproducten en beschadigde hechtgebonden asbestproducten binnen in woningen en gebouwen die voor de duur van de werken hermetisch gesloten worden.

De tweede en de derde methode mogen enkel uitgevoerd worden door ondernemingen die hiervoor erkend zijn door de Minister Van Werk, zoals de Asbest Expert.

Vermoed je dat er asbest in jouw woning of je dak zit? De asbest-expert komt gratis langs! Neem contact op.

Asbest in golfplaten en leien

Asbest in golfplaten, op daken en in gevelleien moet weggenomen worden volgens de methode 'eenvoudige handelingen'. Er kan hierbij schadelijk asbeststof vrijkomen dus dit laat je best aan erkende firma's als de Asbest Expert over.

Meer info

Asbest aan CV-buizen en stookketel

Isolatie rond leidingen die losgebonden asbest bevat, mag enkel verwijderd worden via de couveusezak-methode. Deze methode moet uitgevoerd worden door erkende ondernemingen! Lees meer.

Meer info