Ons bedrijf is hoog gespecialiseerd in het  saneren en afbraak en verwijderen van asbest voor private woningmarkt en  industriële gebouwen.

Door onze ervaring van meer dan 20 jaar kunnen we elke opdracht en sanering aan. Deze worden door ons adequaat uitgevoerd. We communiceren duidelijk en steeds open met onze opdrachtgevers. Alle voorschriften worden steeds in acht genomen om de veiligheid en de gezondheid van omwonenden te vrijwaren.

Voor grote en ingewikkelde sanering zijn we rigoureus in ons voorbereiding, planning, veiligheid en uitvoering. Ieder detail wordt met de grootste aandacht uitgevoerd.

Naargelang de aard en de toestand van de te verwijderen asbesthoudende producten voorziet de reglementering drie methoden van verwijdering:

  1. eenvoudige handelingen voor het verwijderen van hechtgebonden asbestmaterialen (bv. verwijderen van golfplaten, dakleien, enz…);
  2. couveuzezak methode voor de verwijdering van asbestisolatie rond leidingen;
  3. belangrijke sloop- en verwijderingswerken, zoals het verwijderen van losgebonden asbestproducten en beschadigde hechtgebonden asbestproducten in binnen toepassingen, mogen enkel gebeuren in hermetisch gesloten zone.

De tweede en de derde methode mogen enkel uitgevoerd worden door ondernemingen die hiervoor erkend zijn door de Minister Van Werk.

Golfplaten & leien op daken en gevels

U bent van plan uw huis te renoveren, een huis aan te kopen en u twijfelt of bepaalde materialen asbesthoudend zijn? Wij kunnen voor u een asbestanalyse uitvoeren gebaseerd op de norm NEN 5896.

Meer info

CV-buizen en stookketel

De couveuzezak-methode wordt enkel toegepast voor het verwijderen van de isolatie rond leidingen die losgebonden asbest bevatten. Deze methode mag enkel uitgevoerd worden door erkende ondernemingen!

Meer info